Prisoversigt for Amor Ligni ®
Opdateret den 1. januar 2022
1   Generelt
1.1  Prisoversigten dækker Amor Ligni ®
(i det følgende ”AL”)
1.2  Gældende fra den 1. januar 2022.
1.3  Prisoversigten erstatter tidligere prislister.
1.4  Alle priser og tilbud er uden obligo.

2   Prispolitik
2.1  I ønsket om, at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser, har vi forskellige prismodeller. Med særlig vægt på, at vores arbejde og bistand tilfører værdi for vores kunder.
2.2  Vores ydelser dækker over en række forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne er forskelligartede, både i form og omfang. Herfor er en forventningsafstemning, også når det drejer sig om prisen på vores ydelser, vigtigt.
2.3  Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er afgørende, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag er forskellige prismodeller nødvendig for at tilpasse os vores kunders individuelle behov og ønsker.
2.4  Vores primære tilgang til en opgave er timebaseret afregning i gensidig respekt med kunden. Timebaseret afregning tilsikre best value for money, da man med en dygtig ansvarlig håndværker opnår det bedste resultat med høj kvalitet, samt smidighed og fleksibilitet i arbejdprocessen.
Faste tilbud indeholder en sikkerhedsmargin for håndværkeren, der ofte opnår en højre indtjening. Der er mange steder der kan skues på, for at opretholde denne høje indtjening, ofte med en kompromitteret kvalitet og finish til følge. Faste tilbud giver en meget rigid proces, hvor kunden ikke har mulighed for at ændre noget undervejs. Som kunde skal man være opmærksom på, at et byggeprojekt kan rammes af mange uforudsete ting, der med et fast tilbud giver store udfordringer og fordyrende elementer. Det kan være andre håndværkere, der ikke er færdig til tiden, her betaler kunden ekstra for den opståede ventetid. Måske der er brug for at ændre tidspunkt for arbejdets udførelse, årsagen hertil kan være mange, men et fast tilbud giver ikke den mulighed uden ekstra omkostninger. Faste tilbud er i overvejende grad årsagen til tvister, da kunden ofte har en højere forventning til det udførte arbejde end det der leveres. Derfor vores tilgang, i integritet overfor vores kunde og det gode håndværk.

3   Beregning
3.1  Generelt afregnes der på grundlag af vores ressourceforbrug. Her indgår en samlet vurdering af den bestilte opgave, herunder opgavens omfang, kompleksitet, om der er særlige ønsker og behov der skal honoreres, samt kundens samlede situation.
3.2  Ved serviceaftaler, samt større og længerevarende opgaver tillægges value‐based pricing, hvor prissætningen sker ud fra et gensidigt fairness princip. 

4   Etablering
4.1  I integritet overfor hver enkelt kunde og deres situation, indledes med et etableringsmøde, hvor vi i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Derved tilvejebringes grundlaget for, at udforme, herunder prissætte entreprisen.
4.2  Etableringsmøde af en times varighed afregnes med kr. 479,00 ekskl. moms. Ved forlængelse tillægges kr. 289,00 ekskl. moms pr. påbegyndt halve time til den oplyste pris.
5   Faste priser
5.1  Tømrer-snedkerarbejde afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.
5.2  Konsulent og rådgivningsydelser, herunder afklaring og anden bistand afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.
5.3  Telefonmøder afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 399,00 ekskl. moms. pr. samtale af maksimalt 60 minutters varighed. Ved forlængelse tillægges kr. 149,00 ekskl. moms pr. påbegyndt halve time til den oplyste pris.
5.4  Timepris | Kr. 479,00 ekskl. moms | Kr. 598,75 inkl. moms.

6   Medgået tid
6.1  Medgået tid i forbindelse med bestilte møder, problemer, administration af etablerede entrepriser og serviceaftaler, herunder manglende betaling og anden bistand afregnings, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

7   Akut assistance
7.1  Akut ydet assistance pålægges 20% til den til enhver tid gældende timepris i tidsrummet mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 på hverdage.
7.2  Akutgebyret uden for dette tidsrum er på 40%, tillagt den til enhver tid gældende timepris.
7.3  Ydes den akutte assistance uden for Hellerup, debiteres kunden særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse hermed.
7.4  Ydes der akut assistance, som en del af en igenværende entreprise eller serviceaftale, vil omkostninger hertil være aftalt skriftligt i den indgåede kontrakt og til en lavere sats.

8   Tillæg
8.1  Skære- og forarbejdningstillæg kan pålægges ved omfattende træskæring- og forarbejdning.
Kr. 49,00 ekskl. moms pr. time ved normalt træ.
Kr. 99,00 ekskl. moms pr. time ved hårdt træ, fibergibs og andet kompositmateriale

8   Udlæg
8.1  Kunden vil, ud over afregning for de leverede ydelser, blive debiteret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

9   Location
9.1  Møder kan afholdes hos AL eller på den af kunde valgte location.
9.2  Location mere end 20 km fra vores hovedkontor i Hellerup pålægges et mindre tillæg på kr. 29,00 pr. påbegyndt 10 km.

10   Betalingsvilkår
10.1  Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, afregnes der pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.
10.2  Betalingsfrist er, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, netto 8 dage fra fakturadato.
Al forbeholdes ret til netto kontakt betaling.
AL forbeholdes ret til forudbetaling og/eller bankgaranti inden arbejdet/rådgivning påbegyndes.
10.3  Betaling skal ske ved arbejdes afslutning.
Større eller længerevarende entrepriser afregnes i forudbetalt ratebetaling. Serviceaftaler afregnes månedligt forud.
10.4  Afregning tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Tømrermester Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Founder / Owner Amor Ligni ®
Copyright © 2022   ·   Amor Ligni ®   ·   All Rights Reserved by Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Amor Ligni ® | SE-nr.: 42728349 | Main Office (juridisk adresse) Tuborg Nord, Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup, Denmark
Powered By ClickFunnels.com