Amor Ligni ®

  Etablering

♦ Etableringen er simpel og enkel, men samtidig fyldesgørende.
I integritet overfor hver enkelt kunde og deres situation, indledes med et møde, hvor vi i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Her tilsikres at alle forhold er belyst og drøftet inden etableringen, hvorved beslutningen er truffet på et oplyst og velfunderet grundlag.

♦ Garanti
Vores struktur er etableret for at give de optimale vilkår til etablering af den bedst mulige aftale. Mødet er berammet til 1 time, men vi har den tid og ressource, der er brug for. Måske er der udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Ved mere alvorlige forhold er der mulighed for at etablere et særligt diskret og tryghedsskabende setup.
Vores ønske er, at tilvejebringe den bedste ramme til etablering af den helt rigtige entreprise.

♦ Følsomme personoplysninger
Overbringelse af information, der falder ind under følsomme eller fortrolige personoplysninger, sker på etableringsmødet. Vi modtager ikke sådanne oplysninger via vores websites eller kontaktmail.

Firm

Amor Ligni ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office.
☎   30 20 70 22     |     

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Intellectual Property

♦   Garanti

Still curious about Amor Ligni ®

♦   About

♦   Want To Know More ?

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com